Marcussenorgel overgeplaatst van de R.K. St. Stephanuskerk te Moerdijk naar St. Joannes de Doperkerk in Klundert.

De oprichting van de Stichting Cultureel Klundert (SCK) is sinds 25 april jl. een feit. Direct daaropvolgend is de overplaatsing van het Marcussenorgel Moerdijk naar Joannes de Doperkerk te Klundert gerealiseerd in samenwerking met Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk.

In het nastreven van de doelstellingen van de stichting is onlangs de overplaatsing van het Marcussenorgel Moerdijk naar de Joannes de Doperkerk te Klundert gerealiseerd.

Stichting Cultureel Klundert zet zich in voor behoud Joannes de Doperkerk en werkt samen met Stichting Behoud Marcussen Orgel om ook het orgel van de inmiddels gesloten kerk in volle glorie te laten stralen in de Joannes de Doperkerk.

De overplaatsing van het Marcussenorgel van de R.K. St. Stephanuskerk te Moerdijk naar Joannes de Doperkerk in Klundert wordt gevierd op 12 oktober 2013.